Promoters List

S.N Name
1 Mr. Dinesh Lal Shrestha
2 Dr.Puspa Raj Rajkarnikar
3 Dr.Reshma Shrestha
4 Mr. Gopal Prasad Pandey
5 Mr. Gyan Prasad Gaire
6 Mrs. Nani Shobha Shakya
7 Mr. Narayan Das Shrestha
8 Mr. Narendra Bahadur Pradhanang
9 Mrs. Neema Lama
10 Mr. Rajesh Lal Shrestha
11 Mrs. Rajeshwori Shrestha
12 Rara Employment Consultancy P.Ltd.
13 Mrs. Sarojani Shrestha
14 Mr. Satya Narayan Manandhar
15 Mr. Shreeman Shrestha
16 Mrs. Sushma Amatya
17 Mr. Dhurba Govinda Amatya
18 Mrs. Roshani Kasaju Shrestha
19 Mr. Rajesh kumar Sarwagi